Bạn nghĩ có thể phân biệt được mùi hơi thở của mình bằng cách dùng một bàn tay đồng thời che mũi và miệng rồi hà hơi. Nhưng bạn không thể đánh giá được mùi hơi thở của riêng mình bởi vì bạn đã quá quen với nó.