“Có khoảng 400.000 kiều bào được miễn thị thực. Con số này còn khiêm tốn so với lượng kiều bào có nhu cầu”, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho hay tại buổi gặp mặt báo chí cuối năm.