Ngày 10/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký kết tiếp nhận Dự án giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ, do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dự án có tổng vốn 200 triệu USD, trong đó, vốn ODA là 170 triệu USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, 30 triệu còn lại là vốn trong nước.

Dự án sẽ được thực hiện 15 tỉnh/thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ (Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh) nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiệu quả, tính bền vững về môi trường, và tính an toàn của dịch vụ và cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng Bắc bộ, thông qua việc giảm bớt các trở ngại về vật chất và thể chế trong khu vực.

Sau khi hoàn thành, nhiều công trình hạ tầng giao thông đường sông, đường bộ của vùng sẽ được nâng cấp, hiệu quả sử dụng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bằng Bắc bộ.

Dự án được triển khai từ tháng 5/2009 đến tháng 6/2012 với 3 phần chính: đầu tư hành lang vận tải đa phương thức; đầu tư bến phà qua sông và hỗ trợ thể chế cho Bộ GTVT, Cục Đường sông và các tỉnh.

Phước Hà
theo VNN