Chính phủ Ucraina đã ra Nghị định số 884 có hiệu lực từ ngày 19/12/2013 quy định người nước ngoài hoặc người không quốc tịch phải chứng minh tài chính khi làm thủ tục nhập cảnh hoặc quá cảnh Ucraina.

Theo Nghị định này người nước ngoài khi nhập cảnh hoặc quá cảnh Ucraina phải chứng minh tại thời điểm nhập cảnh mình có số tiền ít nhất gấp 20 lần tiền tính theo mức sống tối thiểu được quy định(1218 grivna/tháng) của người Ucraina. Số tiền phải chứng minh được tính theo công thức sau:

CM: Số tiền cần chứng minh

MSTT: Mức sống tối thiểu của người Ucraina

SN: Số ngày quả cảnh hoặc lưu trú

Người xin thị thực phải cứng minh tài chính bằng cách xuất trình:

1. Bằng tiền mặt (tiền Ucraina hoặc ngoại tệ chuyển đổi được).

2. Giấy tờ cho phép nhận được số tiền đó tại các ngân hàng Ucraina.

3. Thẻ thanh toán quốc tế kèm theo xác nhận tài khoản cá nhân của người mang thị thực.

4. Giấy tờ xác nhận đặt phòng ở hoặc thanh toán tiền ăn, ở tại Ucraina.

5. Hợp đồng dịch vụ du lịch (thẻ du lịch).

6. Thư  bảo lãnh của bên tiếp nhận cam kết thanh toán những chi phí ăn, ở trong thời gian lưu trú và xuất cảnh khỏi Ucraina.

7. Vé khứ hồi hoặc đi nước thứ ba.

Cơ quan đại diện ngoại giao Ucraina tại nước ngoài (khi cấp thị thực), cơ quan kiểm tra xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu và chính quyền địa phương nơi lưu trú hoặc các đơn vị thuộc Cục Di trú (Ủy ban Di trú nhà nước) sẽ thực hiện việc kiểm tra thủ tục chứng minh này.

Lưu ý: Quy định chứng minh tài chính không áp dụng đối với người nước ngoài đang sinh sống dài hạn hoặc những người cần thiết bảo trợ theo luật về người tị nạn.

Tin từ đại sứ quán

»Cùng chủ đề