(DN.ODESA) – cuộc bầu cử sớm vào Quốc Hội mà Tổng thống dự định tổ chức ngày 14 tháng 12 sẽ không thể diễn ra, tuyên bố của Phó chủ tịch khối Yulia Tymoshenko (Byut) ông Andrei Portnov.

Tổng thống Yushenko vào ngày 20 tháng 10 đã khôi phục lại hoạt động của Nghị viện một vài ngày để tìm biện pháp chống khủng hoảng tài chính, đặc biệt là việc cân đối ngân sách nhà nước cho năm 2009.

Andrei Portnov cho báo giới hay, “Nghị quyết của Tổng thống dự định bầu cử Quốc Hội vào 14/12/2008 (trước đó dự định vào 7/12/2008) sẽ không thực hiện được”.

Đồng thời Portnov cũng thông báo, Hội đồng an ninh quốc phòng Ucraina (SHBO) hôm thứ hai đã quyết định «hủy bỏ hoàn toàn bầu cử sớm». Ông lưu ý rằng, Đảng của Yulia Tymoshenko rõ ràng không tán thành với quyết định của tổng thống về bầu cử Quốc Hội trước thời hạn.

«Chúng tôi tin rằng, nếu sắc lệnh của Tổng thống được thi hành, nó sẽ đưa kinh tế Ucraina đến bên bờ vực thẳm. Chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp pháp lý cần thiết để cuộc bầu cử này không thể bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 », ông nói.

Theo Portnov, các biện pháp pháp lý này có đủ khả năng để ngăn chặn quá trình trên bằng cách khiếu nại quyết định của Tổng thống tại tòa án.

NNC
theo Rian