115 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc của 3 nước Lào – Campuchia – Việt Nam đã được trao giải thưởng “ Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ba nước Lào – Campuchia – Việt Nam”.