Hôm thứ hai, ngày 21 tháng 1 là Ngày nguyệt thực, khi trái đất che ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt trăng.

Trái đất vào thời điểm nguyệt thực nằm trên đường thẳng giữa mặt trời với mặt trăng và vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy mặt trang bị che khuấn dần ánh sáng, tạo nên hiệu ứng Mặt trăng đỏ.

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra vào thời điểm từ 4g35 đến 8g51, tính theo giờ Kyiv.

Hiện tượng tương tự lần tiếp theo chỉ có thể nhìn thấy vào năm 2015.

video >>

 

nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề