Đại diện đặc biệt của bộ ngoại giao Mỹ về Ukraina  trong buổi gặp gỡ với các nhà báo quốc tế ở Kyiv đã tuyên bố rằng phái bộ gìn giữ hòa bình wor Donbass sẽ khác với các phải bộ ở nơi khác. Ông cho rằng việc triển khai phái bộ LLGGHB ở Donbass là khả năng duy nhất để đạt được hòa bình và đưa lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass trở về sự kiểm soát của Kyiv.

Ông Kurt Volker cho rằng việc triển khai LLGGHB của Liên hợp quốc  là khả năng duy nhất và vì thế cần bảo về ý tưởng này. Nhưng để tránh đóng băng xung đột thì thể thức của chiến dịch gìn giữ hòa bình cần phải thay đổi.

“Nhiều sứ mạng GGHB của LHQ có giá rất đắt. Thường thì chúng tạo nên các xung đột bị đóng băng – thay vì giải quyết chúng… Tuy nhiên, trong trường hợp với miền đông Ukraina – thì đó lại là hoàn toàn khác.

Đó sẽ không là một sứ mạng GGHB theo nghĩa truyền thống của LHQ… Nó sẽ dựa trên sự tham gia tình nguyện của nhà nước”, – đại diện đặc biệt của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Volker tuyên bố.

Trước đó ông Volker đã đòi Nga và chiến binh chấm dứt các cuộc đe dọa các nhà quan sát OSCE.

Như đã thông báo, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Ukraina Kurt Volker và các đại diện ngoại giao của Thế thức Normandia sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề khả năng triển khai LLGGHB ở Donbass.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề