Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, nên một trang báo, dù là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp cũng đều mục đích là phục vụ bạn đọc, phục vụ cộng đồng. Để nâng cao chất lượng của báo, chúng tôi phải liên tục nâng cao cách tiếp cận và đưa tin cho đọc giả không bị nhàm chán.

Báo Người Việt Ukraina chúng tôi luôn học học và cải tiến cách thức tuyên truyền trong đó có chuyển hướng theo dạng báo hình báo Video tới bạn đọc, nhân dịp thành công của chương trình xuân quê hương của hội ĐH Hà Nam Ninh tại Odessa, để thay một bài viết theo cách cũ chúng tôi đã tổng hợp bằng một video theo dạng truyền hình nội bộ, xin giới thiệu cùng bạn đọc:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề