Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odesa đã long trọng tổ chức thành công lễ dâng hương tương niệm các Vua Hùng tại thành phố Odessa. Nhằm thỏa mãn các nhu cầu thông tin ngày càng tăng của bạn đọc, nhất là thể loại truyền hình, báo truyền hình đang trở thành một nhu cần thiết yếu. Theo dự báo có nhiều khả năng trong những thời gian tiếp theo, nhu cầu báo hình sẽ được đọc giả yêu thích hơn báo đọc. Vì vậy báo Người Việt Ukraina bắt đầu từ nay sẽ tăng cường thể loại bào hình để phục vụ bạn đọc được tốt hơn.

Chúng tôi xin giới thiệu chương trình truyền hình của báo Người Việt Ukraina về lễ giổ tổ Hùng Vương tại Odessa năm 2018:

Video: Trần Dũng và có xử dụng một ít hình ảnh của Lê Thái Kỳ

Ban Biên tập

»Cùng chủ đề