Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu Video phóng sự và Tổng biên tập báo Người Việt Ukraina phóng vấn một trong hàng trăm con nghiện là Người Việt Nam tại Odessa:

Báo Người Việt Ukraina

 

Công an và viện kiếm sát Odessa bắt nhóm tội phạm Người nước ngoài cùng vũ khí và một lượng lớn chất ma tuý

»Cùng chủ đề