Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bái phát biểu của ông Đỗ Văn Tuấn tại lễ kỷ niệm 30 năm người Việt Nam đến lao động tại Belaie Sercov:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề