Nhân sự thành công của chương trình xuân quê hương của Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Odessa. Chúng tôi đã tổ chức buổi tọa đàm cùng đại diện BCH Hội ĐH HNN tại Odessa, Hội ĐH Hà Nam, Nam Định Kharcov, Hội ĐH Ninh Bình Kharcov, Hội ĐH Hà Nam Ninh thành phố Kiev.

Xin giới thiệu buổi tọa đàm này tới bạn đọc.

 

Kịch bản: Lê Hoàng

Quay phim: Vũ Quyên

Khách mời các chủ tịch và thành viên BCH các Hội ĐH HNN tại Odessa, Kiev và Kharcov

Tổng biên tập: Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề