Tiết mục khai mạc quốc tế thiếu nhi tại Làng sen với bài: Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề