Mời các bạn xem toàn văn quyết định của phật giáo Việt Nam đề nghị cách toàn bộ chức vụ của Đại Đức Trúc Thái Minh chủ trị chùa Ba Vàng và những tóm tắt ý kiến bao biện khác xung quanh việc báo Lao Động phản ánh…

Tư liệu theo báo Lao Động và báo Vnexpress

»Cùng chủ đề