Phát biểu của ông Vũ Đức Trường, Người sáng lập Hội ĐH Vĩnh Phú, tổng đạo diễn chương trình lễ dâng hương các vua Hùng năm 2018 tại Odessa

 

»Cùng chủ đề