Phát biểu của chủ tịch Hội ĐH Hà Nam Ninh tại xuân quê hương 2018 ông Đỗ Văn Tuấn

[Video] Phát biểu của ông Trương Văn Hùng phó chủ tịch hội, tại xuân quê hương Hà Nam Ninh 2018

Phóng Viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề