Hoạt cảnh lạc Long Quân -Âu Cơ tại lễ dâng hương giổ tổ vua Hùng năm 2018, tại Odessa

Kịch bản Vũ Đức Trường, biên đạo múa: Vũ Khánh Huyền (Lê Na)

»Cùng chủ đề