Báo Người Việt Ukraina chuyển ngữ tuyên bố của Zelensky, ông hứa sẽ làm cho quốc hội khó chịu trong ngày đăng quang. Ông cho rằng ông và đội ngũ của ông muốn đăng quang vào ngày 19-5, nhưng quốc hội lại không muốn thế?làm cho ông và chúng ta khó chịu?

Báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề