Chúng tôi xin giới thiệu bài phát biểu của cháu Đặng Kiều Trinh tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày đến Belaie Sercov:

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề