Phóng sự, 30 năm một chặng đường của anh chị em Kharcov đã từng sống ở thành phố мытищи thuộc Liên Xô cũ, đây là những chị em công dân thuộc nhà máy dệt họ đã từng làm việc tại đây.  đến nay người đi, người ở, nhưng nhiều chị em đã về thành sinh sống tại thành phố Kharcov Ukraina, họ đều ổn định và thành công.

Video: Vũ Quyên

 

»Cùng chủ đề