Máy kiểm tra nói dối còn được gọi là máy Poligraph, thường được sử dụng để kiểm tra một người có trung thực trong phát ngôn, khai báo và có thể tin cậy qua các phát ngôn hay không. Tràn website cua Cận vệ quốc gia thông báo. >>сайте.

“Để thực hiện những đòi hỏi của quan niệm phát triển vệ binh quốc gia Ukraina tới năm 202, nói riêng la sẽ áp dụng công cụ hiện đại vào hệ thống tuyển chọn tâm lý-nghề nghiệp các ứng viên cho Vệ binh quốc gia, đồng thời cả việc tuyển cử cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, tiến hành điều tra công vụ và kiểm tra kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2017 văn bẳn dưới luật mang tính tư pháp về vấn đề sử dung máy Poligraph đã có hiệu lực chính thức. Văn bản đã được thỏa thuận và đã đặng ký quốc gia sau khi được thỏa luận trong giới chuyên gia”, – trong thông báo cho biết.

Lưu ý rằng, nhờ hợp tá với đại sứ quán My ở Ukraina trong năm nay Vệ binh quốc gia đã nhận được 6 máy Poligraph và tiến hành đào tạo cán bộ, chuyên gia mà trong thời gian sớm nhất sẽ bắt đầu làm việc trong thực tế.

Ngoài ra cũng lưu ý rằng, phương pháp đánh giá bằng polygraph sẽ chỉ là một trong những phương pháp hỗ trợ việc đánh giá kết hợp với các phương pháp khác.

Hiện tại các đơn vị chi nhánh của Vệ binh quốc gia ở địa phương đang thực hiện tổ chức và trang bị các phòng làm việc theo hững đòi hỏi tiêu chuẩn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề