Các cán bộ của phòng phân tích và xử lý dữ liệu thông tin của Văn phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NABU) đã thu đầy đủ các dữ liệu để chuyển cho Ủy ban chuyên môn thẩm phán cấp cao các dữ liệu sơ cấp về tất cả các ứng viên vào Tòa án tối cao. Các dữ liệu được thu thập từ các nguồn mở công khai và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cơ quan báo chí của NABU thông báo. >>пресс-служба НАБУ.

Cơ quan NABU đánh giá rằng thông tin sẽ được tập hợp thành cơ sở dữ liệu về các thẩm phán, còn ủy ban chuyên môn cấp cao của các thẩm phán sẽ sử dụng chúng khi đánh giá các ứng viên cho chức vụ trong khi thi tuyển công vụ vào Tòa án tối cao

Thông tin phân tích đồng thời cũng được chuyển cho Hội đồng xã hội thiện nguyện, để về phần mình có thể giúp đỡ cho Ủy ban chuyên bộ của tòa án tối cao kiểm tra thông tin về những người làm việc trong hệ thống công lý và tham gia vào thi tuyển công vụ vào tòa án.

Theo yêu cầu của Ủy ban chuyên môn cấp cao của tòa án Ukraina cơ quan NSBU cũng thực hiện việc kiểm tra bổ sung các thông tin của những người lọt vào chung kết của cuộc thi tuyển theo các đối tượng của sự phân tích các rủi ro tham nhũng.

NABU đã bắt đầu kiểm tra phân tích các thông tin về những người có nguyện vọng được tuyển dụng vào Tòa án tối cao trong tháng 1 năm 2017.
Có 600 ứng viên sẽ tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thẩm phán tòa án tối cao.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề