Ukraina và NATO đã ký kết Lộ trình sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự trong kế hoạch hợp tác quân sự cho năm 2018. Cơ quan báo chí bộ quốc phòng thông báo.

Lộ trình chứa một số nhiệm vụ mới cho phía Ukraina:

  • Phát triển các hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và mã hóa trong lĩnh vực quốc phòng;
  • Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ vũ khí an toàn;
  • Hợp tác trong việc xác định các liên hệ tương tác giữa các xí nghiệp quốc phòng của NATO và Ukraina;
  • Đồng thời cũng tiên liệu thành lập hệ thống bảo đảm nhà nước về chất lượng sản phẩm quốc phòng và sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraina vào các dự án của NATO theo chương trình “Phòng thủ thông minh”.

“Có những tiến bộ đáng kể trong vấn đề đưa các tiêu chuẩn của Ukraina tương thích với các tiêu chuẩn của NATO trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Nói riêng trong năm 2017 đã thông qua 41 tiêu chuẩn, trong năm 2018 dự định thông qua 26 tiêu chuẩn của NATO ở Ukraina.

Đồng thời còn đưa vào sử dụng hệ thống thông tin tự động mã hóa các các đồ vật cung ứng quốc phòng”, – phó thứ nhất thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraina (SNBOU) Oleg Gladkovskiy thông báo.

Lưu ý rằng, tổ hợp công nghiệp quân sự, tập đoàn nhà nước “Ukronoronprom” trong năm 2015 đã tuyên bố rằng các xí nghiệp quốc phòng Ukraina bắt đầu chuyển sang các tiêu chuẩn NATO trong sản xuất vũ khí.

“Để thực hiện điều này các chuyên gia tập đoàn “Ukronoronprom” đã cùng với bộ quốc phòng và đại diện NATO soạn thảo lộ trình cải cách hệ thống tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng cho năm 2015-2018”, – trong thông báo của tập đoàn nói.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề