Luật về tước danh hiệu tổng thống của Victor Yanukovich đã được công bố trên báo “Tiếng nói Ukraina”, tờ báo chính thức của quốc hội Ukraina. “Luật này có hiệu lực sau một ngày luật được công bố trên báo”, – trong tài liệu này nói.

Lưu ý rằng, ngày 4 tháng 2 quốc hội Ukrana đã bỏ phiếu thông qua dự luật số 1883 về tước danh hiệu tổng thống của Victor Yanukovich. Quyết định này được 281 đại biểu nhân dân ủng hộ.

Theo điều 105 của Hiến pháp Ukraina, danh hiệu tổng thống Ukraina được giữ suốt cuộc đời, nếu như tổng thống không bị buộc thoái vị theo trật tự Impeachment (buộc từ chức). Đối với Yanukovich chưa có áp dụng một trật tự buộc từ chức như thế.

Vào đêm sang ngày 22 tháng 2 năm 2014 sau Cách mạng phẩm giá Victor Yanukovich đã bỏ trốn khỏi Kyiv và sau đó rời Ukraina tới nước Nga. Hiện tại Yanukovich sống ở Nga. Các chuyên gia bình luận rằng quyết định này mang tính chất đạo đức-tinh thần nhiều hơn là tính chất pháp lý. Đồng thời phía Nga đã từ chối trao trả Yanukovich cho phía Ukraina theo yêu cầu của cơ quan công tố nước này.

Nguồn: TTX Unian