Ukraina đã tịch thu thêm 200 triệu đô la tiền của quan chức cận thần Yanukovich. Trưởng công tố tối cao Ukraina Yuri Lutsenko thông báo.

“Ngày hôm nay có hiệu lực quyết định của tòa án quận Sosnovskiy tp Cherkassy về tịch thu đặc biệt các tài sản của mafia Yanukovich, tổng thống 200 triệu đô la”, – Lutsenko viết trên Fb. >>фейсбуке.

Lưu ý rằng, lần tịch thu đầu tiên được thực hiện vào mùa xuân năm nay.

Ngày 28 tháng 4 trưởng công tố tối cao Yuri Lutsenko thông báo rằng quyết định tịch thu tiền của các quan chức cận thần Yanukovich do tòa án quận Kramatorsk đưa ra với tổng số tiền 1,5 tỉ đô la.

Số tiền bị tịch thu trong khuôn khổ bản án đối với cựu giám đốc Cty “Gaz Ukraini-2020” của Sergey Kurchenko là Sergey Kaskin.

Phán quyết củ tòa án quận tỉnh Donetsk đề ngyaf 28 tháng 3 năm 2017. Tòa khẳng định ông Kaskin thừa nhận tội tỗi của mình theo sự hợp tác với cơ quan công tố quân sự ngày 21 tháng 3.

Tiền đã bị tịch thu từ các tài khoản của ngân hàng nhà nước OschadBank và PrivatBank.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề