Đức cha của Nhà thờ chính thống giáo xứ Moskovia và toàn Nga Kiril đã có chuyến công cán tới Hy Lạp với sứ mạng yêu cầu không cấp cho Nhà thời Ukraina sắc thánh Nhà thờ tự chủ xứ Kyiv và toàn Ukraina.

Câu chuyện của các Đức cha kéo dài hai giờ rưỡi, phần lới thời gian đó chỉ nói hai người với nhau (Tet a tet) với sự có mặt của phiên dịch.

Theo chứng giám của nhà báo Saken Aimurzayev, công bố trên Fb thì đề tài chính thảo luận là vấn đề tình hình ở Ukraina.

“Sự chia rẽ nhà thờ kéo dài 25 năm rồi. Đức cha toàn thế giới đã quyết định sử dụng mọi cách để giải quyết cấp sắc thánh (“Văn bằng”, -nd) cho Nhà thờ tự chủ xứ Kyiv và toàn Ukraina (Ukrainian Ortodox Church).

Quyết định đã được thông qua hồi tháng 4. Và chúng tôi chỉ triển khai quyết định này. Điều này cũng đã thông báo cho Đức cha Kirill trong chuyên thăm của ông. Chuyến thăm diễn ra trong bầu không khí anh em”.

 

Trước đó Nhà thờ chính thống giáo xứ Moskovia và toàn Nga đã nhiều lần phản đối cấp văn bằng tự chủ cho Nhà thờ Ukraina.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề