Trang website chính thức của Hội đồng tư pháp tối cao thông báo kết quả trong phiên họp đã xem xét 210 tư liệu về sa thải thẩm phán theo các hoản cảnh chung: sa thải theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả phiên họp là quyết định sa thải 16 thẩm phán tòa phúc thẩm tỉnh Odessa với những tên tuổi cụ thể.

Lần đâu tiên Hội đồng tư pháp tối cao Ukraina đã áp dụng các quy phạm mới nhất vừa điều chỉnh trong Hiến pháp về phàn xét xử công lý vừa có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm nay, về quyền thông qua các quyết định cuối cùng trong vấn đề sa thải thẩm phán. Đây là bước tiến đầu tiên trên con đường cải cách hoạt động tư pháp và tính độc lập của cơ quan tòa án trên thực tế bởi cuộc cải cách đã được tuyên bố, – chủ tịch Hội đồng tư pháp tối cao Igor Benedisyuk lưu ý.

nguồn: 7 canal

»Cùng chủ đề