TTX TASS dẫn lời ông Miller, chủ tịch tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đưa tin.

“Naftogaz” sẽ phải phục hồi mua khí đốt và trả tiền quá hạn số lượng 2,018 tỉ đô la, đồng thời kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2017 phải trả tiền chiết khấu 0,03% cho mỗi ngày quá hạn.

Theo lời ông Miller tòa buộc “Naftogaz” trong hai năm tới đây hiệu lực của hợp đồng (2018-2019) còn tác dụng  phải mua và trả tiền cho 5 tỉ mét khối khí đốt. Đó là nghĩa vụ mà phía Ukraina xác nhận.

Lưu ý rằng, ngày 25 tháng 11 vừa tròn 2 năm kể từ khi Ukraina không mua khí đốt của Nga. Sự từ chối mua khí đốt nga do giá đắt cho phép Ukraina bắt đầu cải cách thị trường khi đốt và cải cách quản trị tập đoàn “Naftogaza”. Hiện nay tập đoàn lần đầu tiên trong cả chục năm đã bắt đầu làm ăn không thua lỗ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề