Báo Nga PolitNavigator đưa tin nói rằng cựu tổng thống Ukraina Leonid Kravchuk tuyên bố trên kênh 112” rằng Ukraina khó thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế. Ông Kravchuk cũng nếu điều kiện để kinh tế Ukraina tăng trưởng, tuy nhiên điều kiện như thế là không có.

“Cần có chính sách đặc biệt để tạo lập các điều kiện cho đầu tư ở Ukraina, trước hết là để kích thích tăng trưởng và thu ngân sách, đồng thời kích thích đầu tư nước ngoài. Vấn đề này hiện không thể đánh giá là tích cực”, – ông Kravchuk nói.

Cựu tổng thống Kravchuk giải thích rằng, theo chuyên môn thì ông là nhà kinh tế, nhưng ông cũng tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế để tự tin đánh giá có luận cứ.

“Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế và bắt đầu chuyển động về phía trước chúng ta cần có đầu tư hàng năm khoảng 25 tỉ đô la, không dưới. Con số như thế là không có”, – ông Kravchuk kết luận.

Nguồn: riafan.ru

»Cùng chủ đề