Việc hoãn các cuộc kiểm tra bởi các cơ quan nhà nước các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được gia hạn cho năm 2018. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói trong cuộc gặp gỡ của chính quyền và giới doanh nghiệp.

“Tôi tin tưởng rằng chúng tôi cùng với thủ tướng, HĐBT sẽ gia hạn lệnh câm kiểm tra các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ít nhất là tôi đề xuất phân tích điều này”, – tổng thống Poroshenko nói.

Trong khi đó bộ phát triển kinh tế và thương mại MERT ủng hộ hủy bỏ lệnh hoãn kiểm tra trong năm 2018.

Theo lời người đứng đầu nhà nước cần phải tích cực hóa cải cách các cơ quan kiểm tra của nhà nước.

“Cải cách các cơ quan kiểm tra của nhà nước chưa kết thúc và việc thanh lọc các cơ quan kiểm tra và các cơ quan công lực hiện đang bắt đầu ở mức thấp, người ta chờ đợi khi nào lệnh hoãn này kết thúc. Người ta đã mệt mỏi vì không có việc để làm, họ “đói” vì không nhận được tiền đút lót”, – Poroshenko nói.

Tổng thống lưu ý rằng lệnh hoãn hiện nay việc kiểm tra các danh nghiệp vừa và nhỏ bởi các cơ quan nhà nước kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Như đã thông báo, vào cuối năm 2016 quốc hội đã từ chối hủy bỏ một số lớn các cuộc kiểm tra theo kế hoạch các chủ thể kinh doanh cho tới hết năm 2017.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề