Ukraina hi vọng “4 liên minh” với EU bởi Xuân Kiểm

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyê bố rằng ông hi vọng có 4 liên mình vơi EU – Liên minh năng lượng, liên minh hải quan, thị trường kỹ thuật số thống nhất và hiệp hội với khu vực Shengen,

Poroshenk tuyên bố trong khi phát biểu tại phiên họp thường xuyên của Summit lần thứ 5 “Cộng sự phía đông” ở Brussel, cơ quan báo chí của tổng thống thông báo.

“Chúng tôi muốn nhiều cái châu Âu ở Ukraina hơn”, – ông nói.

Ông Poroshenko kêu gọi xây dựng cộng sự trên cơ sở sự phân chia hợp lý, các giá trị chung và những tham vọng can đảm.

Tiện thể, trong buổi gặp gỡ mới đây nhất với chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk ở Brussel đã soạn thảo tất cả các hướng hợp tác giữa EU và Ukraina.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề