Chính phủ Ukraina đã đưa dự luật ngân sách quốc gia năm 2018 tới quốc hội để xem xét và thông qua. Thời gian còn nhiều để nghiên cứu và điều chính văn bản ngân sách cho năm sau.

Theo dự luật ngân sách mà chính phủ trình quốc hội tăng trưởng GDP của Ukraina trong năm 2018 dự định ở mức 3%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chính phủ, nếu quốc hội nhanh chóng thông qua một số luật cần thiết thì có thể tăng tốc tăng trưởng ở mức cao hơn.

Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman bình luận dự án ngân sách trên kênh truyền hình Ukraina hôm chiều chủ nhật.

“Chúng tôi lấy nền cho ngân sách ở mức 3% tăng trưởng kinh tế. Tiện thể, nếu chúng ta thông qua được một loạt các quyết sách quan trọng trước khi kết thúc năm nay thì chúng ta có thể gia tăng mức tăng trưởng kinh tế mà người dân có thể xảm nhận được”, – ông Groisman nói.

Ông Groisman lưu ý chính phủ đã nọp văn bản dự thảo ngân sách để quốc hội xem xét, vì vậy có quá đủ thời gian để thảo luận chúng. “Ở lối ra tài liệu cần phải có chất lượng tối đa”, – thủ tướng Groisman quả quyết.

Nguồn: Telegraf

»Cùng chủ đề