Theo Hiến pháp bán đảo Crimea là “Cộng hòa tự trị Crimea” trong thành phần của Ukraina, trong đó thành phố Sevastopol là thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, ngày hôm nay bán đảo bị Nga thôn tính cho dù điều này vi phạm thô bạo các hiệp định giữa hai nước và công ước quốc tế.

Tổng thống Poroshenko thông báo rằng, những thay đổi đưa vào Hiến pháp sẽ củng cố “Cộng hòa dân tộc tác-ta Crimea tự trị” sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tổng thống Poroshenko đã phát biểu trong cuộc mít tinh ở Kyiv kỷ niệm ngày đấu tranh vì quyền của dân tộc tác-ta và Ngày tưởng nhớ nạn diệt chủng dân tộc tác-ta.

“Nhóm công tác phải đề xuất những thay đổi đưa vào hiến pháp, những điều khoản củng cố quyền không tách rời của dân tộc tác-ta như là dân tộc bản địa của Ukraina. Một nhóm công tác đề xuất quyền như thế và đề nghị thừa nhận nguồn gốc của chế độ đặc biệt của cộng hòa tự trị Crimea như là một phần không tách rời của Ukraina thống nhất”, – Poroshenko nhấn mạnh.

Theo lời Poroshenko, các chuyên gia, các nhà khoa học và các đại diện của các giới xã hội cũng đánh giá những đề xuất của họ hướng tới bảo đảm quyền bình đẳng và tự do của tất cả các công dân Ukraina, không phụ thuộc vào xuất xứ sắc tộc nhưng sống trên lãnh thổ Crimea của Ukraina sau giải phóng khỏi ách đô hộ của Nga.

“Tất cả dân chúng sẽ bầu chọn các cơ quan khu tự trị Crimea mà Nhóm công tác gọi là “Hội đồng Crimea”, – tổng thống cho biết.

Theo lời Poroshenko, nhóm cũng đề xuất việc bầu các đại diện của nhân dân tác-ta Crimea sẽ do một luật riêng quy định.

Theo Poroshenko nhóm cũng đề xuất: “Trong trường hợp ở Crimea xuất hiện tình huống có nguy cơ thực tế cho chủ quyền quốc gia hoặc đối với toàn vẹn lãnh thổ Ukraina thì tổng thống có quyền áp dụng chế độ quản lý đặc biệt bằng cách cử quan chức nhà nước đặc biệt thay thế quyền hạn của chính quyền tự trị Crimea, đồng thời với giải tán chính quyền này”.

Các đề xuất sắp tới sẽ được xẹm xét trong ủy ban pháp hiến của quốc hội. Tuy nhiên, theo lời Poroshenko việc tranh luận sẽ rất phức tạp và ông không có ảo tưởng về vấn đề này, đặc biệt khi dự luật được đưa ra quốc hội.

Poroshenko cũng cho rằng, quan điểm như vậy cũng sẽ gia tăng vị thế tư pháp của Ukraina trên trường quốc tế trong vấn đề phục hồi chủ quyền của Ukraina đối với bán đảo.

Lưu ý rằng, hồi tháng 9 năm 2016 quốc hội cũng đã có thông qua khuyến nghị tổng thống theo đó khuyến nghị thay tên gọi Cộng hòa tự trị Crimea bằng “Cộng hòa dân tộc tác-ta Crimea tự trị”.

Ủy ban Hiến pháp đã thành lập Nhóm công tác về chế độ Crimea vào tháng 5 năm 2017.

nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề