Đăng ký bác sỹ chăm sóc sức khỏe trong khuôn khổ chương trình “Bác sỹ cho mỗi gia đình” đã có 4,5 triệu người dân tham gia (trên 10%).

Bộ y tế Ukraina thông báo trên trang website của cơ quan bộ.

Theo dữ liệu bộ y tế, đăng ký tích cực nhất là ở tỉnh Vinnhitsa – 20%, tỉnh Kharkiv có 16%, Poltava – 15,5%, tỉnh Chernovitska – 13%, Zhitomir – 11%.

Tỉnh Kharkiv dẫn đầu về số lượng hợp đồng – trên 478 ngàn hợp đồng với bác sỹ.

Các công dân ở độ tuổi 40-64 là tích cực đăng ký hơn cả, chiếm 1/3 số người đăng ký bác sỹ bảo vệ sức khỏe.

Số đăng ký bác sỹ cho trẻ em chiếm 23%.

Trong hệ thống điện tử bảo vệ sức khỏe đã đăng ký 20,579 ngàn bác sỹ và 1,194 ngàn cơ quan y tế (bệnh viện). Trên 72 % bệnh nhân đã lựa chọn bác sỹ cho mình và ký kết hợp đồng với bác sỹ gia đình, 15,1% – với bác sỹ đa khoa, 12,3% – với bác sỹ nhi khoa.

Lưu ý rằng, quốc hội Ukraina đã thông qua luật cải cách y tế, theo đó sự bảo đảm của nhà nước thanh toán các dịch vụ y tế cho bệnh nhân và thuốc theo nguyên tắc “tiền chi ngân sách cho y tế tính theo bệnh nhân”, kể cả lương của bác sỹ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề