Ukraina đã chuyên ngân 114,3 triệu quyền vay mướn đặc biệt (SDR // Special Drawing Rights), tương đương 169 triệu đô la, TTX UNN dẫn nguồn tin NBU cho biết. Tất cả trong năm 2017 Ukraina trả nợ cho IMF số tiền tổng cộng 1,268 tỉ đô la (857,7 triệu SDR). Trong khi đó Ukraina đã nhận tiếp tín dụng của IMF số tiền 1 tỉ đô la trong năm 2017.

Vào tháng 5 năm 2017 IMF thông báo rằng họ kì vọng chính quyền Ukraina cải cách điền địa, thông qua các dự luật chống tham nhũng và tích cực hóa các quá trình tư nhân hóa và cải cách hưu trí để có thể nhận tiếp khoản chuyển ngân theo chương trình  hợp tác mở rộng.

Tuy nhiên, do các quá trình cải cách ở Ukraina bị chững lại nên các điều kiện IMF chưa được thỏa mãn và vì thế các khoản chuyển ngân tiếp theo của IMF bị hoãn lại sang năm 2018.

Gordonua

»Cùng chủ đề