Tình hình tới năm 2018 Ukraina chiếm vị trí 101 trong số 180 quốc gia trên thế giới của Bảng chỉ số Tự do.

Nhìn chung, tuy có nhiều lĩnh vực Ukraina còn thua các quốc gia văn minh nhưng cũng có lĩnh vực mà Ukraina tiên phong.

Những chỉ số tích cực

Năm 2017 Ukraina được xếp thứ 7 về khai thác quặng sắt với 67 triệu tấn quạng một năm, cho dù chỉ số giảm so với năm 2015 (theo báo cáo của cơ quan trắc địa Mỹ)

Đó là chỉ số vượt cả Mỹ và Canadam nhưng vẫn thua mức của Trung Quốc, Iran chừng 375 ngàn tấn.

Năm 2016 Ukraina nằm trong số 4 quốc gia có tăng trưởng thương hiệu quốc gia. Độ tăng trưởng 27%. Nhưng năm 2017 đất nước đã không nằm trong top 10 quốc gia có thương hiệu mạnh. Ukraina không lọp top-10, còn tốc độ tăng trưởng thương ghiệu quốc gia thì tụt xuống vị trí 61 trong xếp hạng tốc độ tăng trưởng thương hiệu.

Năm 2017 quân đội Ukraina được xếp hạng thứ 30 trong bảng xếp hạng quân đội trên thế giới, hiện nay hạng thứ 29.

Nông nghiệp Ukraina giữ những vị trí danh dự. Về diện tích khoai tây được xếp vị trí thứ 4 trên thế giới, còn về năng suất khoai tây xếp thứ 98. Tuy nhiên về chỉ số năng suất chỉ một thời gian tới sẽ được nâng lên nhờ học tập kinh nghiệm của Châu Âu,.

Đồng nội tệ Ukraina Hrivnia hiện đang có uy tín nhất trong số các đồng bạc của các nước hậu xô-viết.

Đồng Hrivnia cho thấy tăng giá trị 7,1% trong năm qua và là đồng tiền có giá nhất của các nước SNG.

nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề