Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina đã áp dụng chế tài đối với một loạt các công ty của LB Nga. Điều này được nêu trong thông báo của bộ ngày 19 tháng 9 và được công bố trên website của bộ. >>сайте ведомства.

Trong tài liệu nói tới “áp dụng các chế tài đặc biệt – tạm đình chỉ thực hiện hoạt động kinh tế đối ngoại trên lãnh thổ Ukraina”.

Trong số các công ty bị áp chế tài có Liên hợp “Eurochem”, “Azot” (Novomoskovsk), “Azot” (Nevinomyskiy), “Agrocenter AEN”, “Eurochem Trading Rus”, “AgroCenter Eurochem” (Volgograd, “Agrocenter Eurochem” (Lipetsk), “Agrocenter Eurochem” (Aryol), “Agrochemia”, “Tandem”, “AgroChemUniversal”, “Agrarnik”, “Bonis”

và 10 công ty nữa trong danh sách.

Trong đó nói rằng sự hạn chế sẽ được áp dụng sau 40 ngày sau khi sắc lệnh có hiệu lực.

Tiện thể đại diện Mỹ Volker tuyên bố Hoa kỳ chỉ có thể làm nhẹ các chế tài đối với Nga chỉ khi nào phục hồi hoàn toàn chủ quyền của Ukraina đối với lãnh thổ mà cả thế giới thừa nhận, trong đó có cả bán đảo Crimea.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề