Quân tình nguyện sẽ rời khỏi Donbass để đồn trú tại địa phương, trong các đơn vị tự vệ.

Người đứng đầu quân tình nguyện “Right Sector Dmitry Yaroshhh tuyên bố trước Hội đồng tỉnh Dnipro, kênh truyền hình tỉnh này đưa tin.

Quân tình nguyện – Họ đi thẳng từ Maydan ra mặt trận ở miền đông vào năm 2014 >>

Theo Poroshenko tham gia vào ATO có 60% người nói tiếng Nga. Tổng thống đánh giá cao tình thần của tình nguyện viên và nhân dân Ukraina trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược

“Tôi thông báo về viêc các tiểu đoàn tình nguyện quân riêng biệt của Ukraina sẽ rời khỏi vị trí tiền phương, nhwngh chúng tôi không ra khỏi cuộc chiến… Ngày hôm nay nhiệm vụ chính của quân tình nguyện Ukrai8na (UDA) – đó là xây dựng các đội tự vệ địa phương”, – ông Dmitry Yaroshhh nói.

Người đứng đầu quân tình nguyện nhấn mạnh rằng các đơn vị tình nguyện hiện nay chưa được sử dụng có hiệu quả, có lúc trở thành công cụ trong tay chính trị gia hoặc thủ lĩnh xã hội đen.

“Chúng ta có nhiều các tổ chức “ATO”, điều dẫn tới chia sẻ lực lượng mà thewcj tế có thể rất quanb trọng đối với Ukraina. Nhiệm vụ của UDA là tập trung tất cả lại thành một nắm đấm thống nhất”, – Yaroshhh tuyên bố.

Yaroshhh lưu ý rằng ông không tin vào các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass và chờ đợi cuộc tấn công vũ lực của quân đội kèm theo tái hội nhập các lãnh thổ riêng biệt của Ukraina.

Lưu ý rằng, mới đây quân đội đã bắt đầu áp dụng những lời chào “Ukraina quang vinh!”, “Anh hùng quang vinh” – là lời chào của các đơn vị quân khởi nghĩa (UPA) vào những năm tháng hoạt động bí mật.

Nguồn: obozrevatel

»Cùng chủ đề