Tượng ông Duke, người thị trưởng đầu tiên của tp Odessa, một người Pháp Arman DeRichellie lần đầu tiên được người dân ở đây may và mặc cho chiếc áo thêu. Báo Dumska đưa tin cùng với hình ảnh. >>Думская.

Đây là tượng trưng cho sự biến đổi xảy ra trong xã hội ở Odesa, từ thành phố thân nga sang thành phố yêu truyền thống Ukraina.

Năm nay Ngày lễ áo thêu sẽ được tổ chức từ ngày 23 tới ngày 27 tháng 8, vào ngày 24 sẽ có diễu hành áo thêu đi từ tượng ông Duke tới thang Pochomkinska.

Bên cạnh Cổng thành vàng sẽ có khoảng 400 người mặc áo thêu tập trung để đi diễu hành. >>Думская

PS: Odesa mùa tắm biển >>

 

Nguồn: Dumska