Những kẻ lạ mặt đã cưa thân bức tượng làm đôi. Bức tượng trên bệ ở thị trấn Zatisie của huyện này chỉ còn một nửa.

Khả năng đây là bức tượng Lê nin cuối cùng ỏ tỉnh Odessa bị hạ bệ, báo Dumska viết. Không hiểu tại sao chính quyền không làm một thể trước đó việc này trong khuôn khổ chương trình phi cộng sản hóa. Bức tượng này là bức tượng hiếm có, bởi vì Lê nin có đội mũ kép ca, tờ báo cho biết.

Nguồn: Dumska

PS/Comment: Tình hình này thì tới ngày kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng 10 ở Ukraina chắc gì còn bức tượng nào của Lê Nin…

»Cùng chủ đề