Trong cuộc gặp gỡ với tổng thống Ukraina và giới doanh nghiệp ngày 4 tháng 7 năm 2018 ông Lutsenko nói: “Tôi đề nghị tổng thống và quốc hội  sớm thông qua dự luật về văn phòng an ninh tài chính”. Theo lời ông Lutsenko việc thành lập văn phòng này sẽ thực hiện một nhiệm vụ chính trong đấu tranh chống tham nhũng.

Trong khi đó người đứng đầu ủy ban chuyên môn của quốc hội về chính sách thuế và thuế quan Nina Yuzhanina nói từ ngày 28 tháng 2 năm 2018 rằng dự luật đã sắn sàng rồi.

Tổng thống Poroshenko cũng tuyên bố dự luật về Văn phòng an ninh tài chính quốc gia này là sự bảo đảm để các cơ cấu công lực không tới gõ cửa các doanh nghiệp.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề