Kể từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực chế độ phi thị thực với Châu Âu có 33 người Ukraina không được nhập cảnh.

Thông tin do phó cục bảo vệ biên giới cung cấp và đăng tải trên website của bộ nội vụ. >>сайте МВД.

Theo lời của ông phó cục trưởng Servatyuk, kể từ ngày 11 tháng 7 tới ngày 23 tháng 7 cơ quan biên phòng đã cho xuất cảnh vào EU cho 741 ngàn 795 công dân Ukraina. Trong tổng số 156 ngàn có 916 người theo Hộ chiếu trắc sinh học, nghĩa là 29% tổng số người nhập cảnh Châu Âu.

Theo lời ông Servatyuk, có những điều kiện nhất định mà người ta có thể từ chối cho nhập cảnh vào Châu Âu cho dù bạn có Hộ chiếu trắc sinh học.

“Khi xuất hiện có vấn đề thì họ thường giải quyết tại chỗ. Nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào từ phía Ba Lan, bởi người Ukraina tới Ba Lan để học tập từ trước tới nay thường là chấp hành tốt không có vi phạm. Trong mỗi trường hợp cụ thể cơ quan chức năng tìm cách giải quyết tỉ mỉ và cẩn thận. – ông Servatyuk cho biết thêm.

Lưu ý rằng, chế độ phi thị thực giữa Ukraina và EU bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2017.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề