Trong bốn năm gần đây mức độ tin cậy tòa án của nhân dân Ukraina đã tăng 3,2 lần. Đó là kết quả điều tra xã hội học toàn Ukraina.

Ngoài ra kết quả như vậy cũng thu được từ khảo sát các chuyên gia luật – những người có tham gia vào các vụ xét xử-tố tụng nhưng không phải là các thẩm phán chuyên nghiệp hoặc người làm nhân viên trong các cơ quan tòa án.

Cuộc khảo sát do Chương trình quốc tế USAID “Công lý mới” tiến hành vào tháng 9 năm 2018.

Đánh giá rằng, vào năm 2015 số người tin tưởng tòa là 5%, trong năm 2016 – 16%, còn theo tiêu chí của Áp kế Châu Âu “EuroBarometer” – 20%. Những con số liên quan tới những người mà tiếp nhận 90% thông tin về hệ thống xét xử từ truyền hình.
Trong khi đó niềm tin của người dân Ukraina từng tham gia các phiên tòa tăng lên trong vòng 4 năm qua hai lần – từ 16% trong năm 2015 lên 34% trong năm 2018.

Các chuyên gia nhấn mạnh chỉ số này cao hơn gấp hai lần mức tin cậy của dân chúng là những người tiếp thu thụ động thông tin về tòa án.

Đồng thời cũng đánh giá rằng, phần niềm tin của các luật gia đối với quyền lực tòa án trong năm 2017 là 38%, trong khi vào năm 2018 chỉ số này tăng lên 3% – nghĩa là 41%.

Theo khảo sát, những yếu tố then chốt của sự gia tăng niềm tin đối với chính quyền tư pháp đó là sự giao tiếp của chính quyền này với xã hội, sự thỏa mãn của những người tham gia vào quá trình công tác xét xử-tố tụng và sự điều chỉnh cung với niềm tin đối với các nhánh quyền lực khác.

Vào đầu tháng 10, viện quốc tế Kyiv về xã hội học KMIS đã công bố các dữ liệu điều tra xã hội học thì chỉ có 12,3% dân tin tưởng vào tòa án.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề