Những người tham dự Summit NATO ở Brussel, 10 tháng 7 năm 2018, đã thông qua bản tuyên bố trong đó nói riêng đã khẳng định nguyện vọng Bắc Đại tây dương của Ukraina.

Sáu điểm đáng lưu ý trong tuyên bố của NATO liên quan Ukraina.

  • NATO thừa nhận sự quan tâm của Ukraina đối với những khả năng mở rộng trong khuôn khổ Sáng kiến tương tác và cộng sự. Hiệp hội sẽ xem xét điều này có tính đến các quyết định được thông qua tại Summit Wells và Warsaw;
  • NATO thừa nhận những thành tựu và tiến bộ của Ukraina trong thực hiện các cuộc cải cách, nói riêng là trong lĩnh vực chống tham nhũng và an ninh quốc gia;
  • NATO kỳ vọng sựu tiến bộ tiếp tục trong các nỗ lực của Ukraina để vượt qua các vấn đề còn lại và bảo đảm thực hiện đầy đủ và ổn định những tham vọng cải cách cần thiết của mình theo các nghĩa vụ quốc tế mà Ukraina đã nhận về phần mình. NATO kêu gọi Ukraina thực hiện đầy đủ những khuyến nghị và kết luận của Ủy ban Venics vè luật giáo dục được thông qua vào tháng 9 năm 2017;
  • Hiệp hội chào đón sự phát triển hợp tác giữa NATO và Ukraina trong lĩnh vực an ninh Biển Đen;
  • NATO sẽ ủng hộ những nỗ lực của Ukraina cungrt cố sự ổn định đối với các nguy cơ hy6brid, kể cả bằng cách tích cực hòa hoạt động trên nền tảng Chương trình NATO-Ukraina chống lại chiến tranh Hybrid.

Tuyên bố NATO với sự khẳng định triển vọng tương lại NATO của Ukraina trong Hiệp hội được tổng thống Ukraina Poroshenko chào đón.

“Đây là kết quả công tác nhiều năm của đội ngũ chúng tôi và là sự thừa nhận rõ ràng sự tiến bộ của Ukraina trên con đường cải cách và tiến dần tới các tiêu chuẩn của hiệp hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả có thể để bảo đảm thực hiện các nguyện vọng Bắc đại tây dương của nhân dân Ukraina”, – Tổng thống Poroshenko tuyên bố.

Như đã đưa tin, tại Summit NATO các thủ lĩnh đã tuyên bố về sự hoàn thiện cơ cấu chỉ huy quân sự của hiệp hội này.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề