Các bức ảnh về quân đội khởi nghĩa Ukraina được trưng bày trước Bảo tàng lịch sử của Ukraina tới cuối tháng 11.

Nhân Ngày Bảo vệ tổ quốc ukraina và 75 năm kỉ niêm ngày thành lập Quân đội khởi nghĩa Ukraina (UPA) một cuộc triển lãm ảnh tư liệu được trưng bày trước cửa bảo tàng lịch sử với chủ đề “UPA – sự trả lời của dân tộc bất khuất. Người khởi nghĩa chống chủ nghĩa cộng sản”. Bảo tàng quốc gia về lịch sử Ukraina nằm trên phố Vladimirska, 2.

Trên các bức hình tại triển lãm có thể nhìn thấy các hành động chiến đấu giữa UPA và các đơn vị MGB của bộ nội vụ NKVD Liên Xô, chống Hồng quân và chống Đức quốc xã. Tư liệu được thu thập từ những người từng tham gia lực lượng UPA và từ tư liệu mật của cơ quan an ninh KGB. Các sự kiện xảy ra trong thời kỳ đấu tranh từ trước chiến tranh tới những năm 60.

Lưu ý rằng, vào đầu tháng 5 cũng tại đây đã có cuộc triển lãm về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quốc xã.

nguồn: lb.ua

 

»Cùng chủ đề