Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh về việc thiết lập ngày lễ “Ngày của Cha” hàng năm. Ngày này sẽ được tổ chức hàng năm vào chủ nhật tuần thứ ba của tháng Sáu, Vụ báo chí của nguyên thủ quốc gia cho biết.

“Thành lập Ngày của Cha tại Ukraina, ngày này được tổ chức hàng năm vào Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu”, sắc lệnh số 274 được Tổng thống Ukraina ký vào ngày 18 tháng 5 năm 2019.

Ngày của Cha đã được thiết lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi để củng cố định chế Gia đình như là nền tảng của xã hội và sự công nhận ở cấp Quốc gia về vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con cái của gia đình.
Nghị định có hiệu lực vào ngày công bố.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã phê chuẩn dự thảo nghị định của tổng thống về việc thành lập Ngày của Cha…

Lưu ý rằng, ở một số quốc gia người ta lại cấm tổ chức Ngày của cha ở quy mô quốc gia vì cho rằng, có rất nhiều trẻ chỉ có mẹ vì thế Ngày của Cha sẽ có ảnh hưởng tổn thương tới tâm lý trẻ không có cha. Tuy nhiên đây chỉ vẫn là quan niệm chưa được thống nhất trong các xã hội khác nhau.

»Cùng chủ đề