Tống thống Turmenistan Berdymuhamedov 60 tuổi dạy các binh sỹ quân đội sử dụng súng tại thao trường.

Ông Bersymuhamedov từng làm tống thống nước này từ năm 2007 đã tham gia vào buổi thao diễn bắn sungsvaf cho các binh sỹ thấy bài học bắn súng và sử dụng vũ khí lạnh như thế nào.

Tổng thống đã công bố video trên mạng Youtube.

PS/tư liệu: Turmenistan là một cộng hòa trung Á từng trong thành phần Liên Xô cũ, thủ đô Oskhabad tuy nhiên ít người biết tới nước cộng hòa sa mạc (caracum) nhưng giàu có này… Bông và dầu khí là tài nguyên chủ yếu của quốc gia… Điều đặc biệt là người dân ở đây sử dụng khí đốt không mất tiền…

Đây là một quốc gia đào hồi và là một trong những cộng hòa kín cửa nhất trong số các cộng hòa Liên xô cũ, sau khi tan ra Liên Xô. Chế độ chính trị ở đây là chuyên chính kiểu xô-viết nhưng không có tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo của hai đời tổng thống tham nhũng được tiêu diệt triệt để. Người dân không phải nộp tiền điện, khí đốt, tuyên thế trung thành với tổng thống. Tuy nhiên, cho dù đời sống không đến nối nghèo đói nhưng nhiều người dân vẫn tìm cách di cư sang tịn nạn Châu Âu… >>

»Cùng chủ đề