Sự gia tăng căng thẳng quốc tế buộc lãnh đạo Nga chuẩn bị đất nước cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Trong tổ hợp các biện pháp không chỉ có những cuộc tập trận thường xuyên do bộ quốc phòng tiến hành mà còn chuyển nền kinh tế sang điều kiện chiến tranh. Ở đây muốn nói đến những điều mà trong phiên họp do tổng thống triệu tập được thảo luận liên quan tới tập trận “Phía Tây-2017”. Bản tốc ký được công bố trên website của Điện Kremlin.

Theo lời tổng thống Nga Vladimir Putin, trong trường hợp cần thiết các xí nghiệp của nước Nga cần sẵn sàng gia tăng khối lượng hàng quân sự. Hơn nữa, điều này liên quan không chỉ có khu vực nhà nước mà cả các doanh nghiệp tư nhân.

“Năng lực kinh tế cần nhanh chóng chuyển hướng, gia tăng khối lượng sản phẩm quốc phòng và dịch vu quân sự vào thời điểm cần thiết – đó là điều kiện quan trong bảo đảm an ninh quốc phòng cho nhà nước. Tất cả phải sẵn sàng cho tình hình chiến tranh: tất cả các xí nghiệp chiến lược, các xí nghiệp lớn không phụ thuộc vào hình thức sở hữu”, – Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cũng lưu ý rằng, vào năm 29015-2016 đã giao cho các xí nghiệp, các ngành hiện đại hóa trang thiết bị và công suất xí nghiệp, hình thành dự trữ nguyên liệu và kỹ thuật để bảo đảm vận chuyển quân đội.

Trong số các nhiệm vụ có cả nhiệm vụ hình thành các đơn vị bán vũ trang – tự vệ địa phương, thành lập các ban chỉ huy tự vệ, bảo vệ dân sự và hạ tằng cơ sở, chống khủng bố và phá hoại.

Mùa thu năm 2016 đã thử nghiệm tập trận với sự tương tác với các cơ quan dân sự và hệ thống chỉ huy tác chiến hỗn hợp – cảnh sát, quân đội, FSB và các cơ quan dân sự dưới sự chỉ đạo của các tỉnh trưởng. Cơ cấu mới đã được thiết lập trên cơ sở “Kế hoạch phòng thủ của Liên Bang Nga cho năm 2016-2020”.

Nguồn: Russia.ru

»Cùng chủ đề