Ngày 11 tháng 11 tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã tiếp nhận lời thề của các thẩm phán tòa tối cao Ukraina. 113 thẩm phán của tòa án tối cao mới được bầu đã tuyên thệ trung thành Hiến pháp và công lý. Tổng thống kêu gọi các thẩm phán lấy lại công lý và sự thật.

Tổng thống Poroshenko đã viết thông báo trên Twitter. >>Twitter.

 “Ngày hôm nay đối với đất nước là một ngày đặc biệt qan trọng, ngày sản sinh ra tòa án tối cao mới về nguyên tắc. Lần đầu tiên tòa án tối cao được hình thành trên cơ sở tuyển chọn công khai và minh bạch. Cuộc thi tuyển chọn thẩm phán tòa tối cao được theo dõi và kiểm soát bởi cơ quan chống tham nhũng và các tổ chức xã hội dân sự”, – tổng thống nói.

Theo lời tổng thống lần đầu tiên quá tình lựa chọn thẩm phán được tiến hành ngoài ảnh hưởng của các chính đảng, kể cả tổng thống.

“Những người thẩm phán mới bao gồm những người có kinh nghiệm lớn trong hệ thống tư pháp. Ai đó thì từng giữ chức vụ luât sư, ai đó từng hoạt động trong lính vực bảo vệ nhân quyền, hoạt động khoa học và nghiên cứu khoa học”, – Poroshenko cho biết.

Уперше новий Верховний Суд сформований на основі конкурсу – безпрецедентного та унікального, відкритого та прозорого. Кожний четвертий суддя оновленого Верховного Суду – адвокат чи науковець. Вони матимуть шанс побудувати нову систему правосуддя – керуючись українськими законами та європейськими стандартами й цінностями. На черзі – ухвалення ще низки законів про зміни в системі правосуддя: закону про антикорупційний суд, про адвокатуру, про правову освіту, тощо. Ми відкриваємо нову сторінку в історії правосуддя в Україні!

Опубліковано Петром Порошенком 11 листопад 2017 р.

Bước đi tiếp theo với tư cách là tổng thống tôi cho đó là thông qua các luật pháp về sự thay đổi trong hệ thống công lý: luật về tòa án chống tham nhũng, về luật sư đoàn và về giáo dục tư pháp.

Nguồn: Fakty

PS/Comment:

Các thẩm phán và tòa án của Ukraina sau khi đã cải cách là những có quan độc lập với tư cách là quyền lực nhà nước độc lập với cơ quan lập pháp, hành pháp và tổng thống. Công lý được phán xét trên cơ sở các quy phạm hiến định và luật pháp, không phụ thuộc vào các thế lực chính trị. Thẩm phán sau thời gian tập sự có quyền hạn chức vụ suốt đời với mức lương cao, ngoại trừ các trường hợp tự nguyện xin nghỉ hưu, bị xử lý kỷ luật bởi Hội đồng công lý tối cao trên cơ sở kết luận của điều tra công vụ trong những điều kiện bị khiếu nại vi phạm lời thề thẩm phán, tham nhũng và có bằng chứng thiên vị trong xét xử thì có thể bị Hội đồng công lý tối cao tước quyền thẩm phán vĩnh viễn…

 

»Cùng chủ đề